Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

franciszka
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena

September 23 2018

franciszka
3335 dd4c
Reposted fromsarazation sarazation viaCannonball Cannonball
franciszka
Your lips
My lips
Apocalypse
— Cigarettes After Sex

September 22 2018

franciszka
7471 70ef
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viazapominanie zapominanie

September 21 2018

franciszka
4406 fb6a
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
franciszka
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwagabunda wagabunda viaCannonball Cannonball
franciszka
8200 3831

July 20 2018

franciszka
Bądź. Wszystko inne boli. 
— Ochocki, Vithren, "Nietu", "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith vialekkaprzesada lekkaprzesada

April 11 2018

franciszka
Some people say home is where you come from. But I think it’s a place you need to find, like it’s scattered and you pick pieces of it up along the way.

April 02 2018

franciszka
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving viaAgnya Agnya

March 09 2018

franciszka
0858 d058 500
franciszka
0857 f576 500
franciszka
0854 4e2f 500
franciszka
0852 dc37 500
franciszka
0845 47e7 500
franciszka
0844 1e65 500
franciszka
0842 eb00 500
franciszka
0841 febf 500
franciszka
0839 31f2
franciszka
0838 6154
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl