Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

franciszka
1695 b9a2 500

June 19 2017

franciszka
5695 b6a3 500

June 15 2017

franciszka
0804 8b28 500
franciszka
0803 55b8

June 09 2017

franciszka
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaAnjax333 Anjax333

May 22 2017

franciszka
0912 208c 500

May 20 2017

franciszka
3114 0c12 500
franciszka
2921 7ce6 500

May 16 2017

franciszka
Tam, gdzie są ruiny, jest też nadzieja na znalezienie skarbu.
— Rumi

April 25 2017

franciszka
7726 e7b5 500

April 24 2017

franciszka
Wiedźcie, zaklęcia me, z miasta do domu, wiedźcie 
Dafnisa
— Wergiliusz
franciszka
franciszka
8743 1cb5 500
franciszka
8732 0a00 500
franciszka
8717 ab35
franciszka
8680 46ca 500
franciszka
8560 2e1d 500
franciszka
8531 d8bf 500

April 20 2017

franciszka

Więc mówisz, że chcesz mieć przy sobie świadomego mężczyznę, co? Zdajesz sobie sprawę, że to oznacza, że sama musisz być świadomą kobietą, prawda? Czy wiesz, co to znaczy? Czy rozumiesz jakie wyzwania niesie za sobą wejście na to terytorium?

To wymaga Ciebie całej. Musisz wziąć odpowiedzialność za cały swój wewnętrzny syf, cały. Nawet najciemniejsze, najbardziej nieprzyjemne miejsca, te najgłębiej ukryte.

Będziesz musiała stanąć twarzą w twarz ze złośliwą wiedźmą w sobie, (…) ze zranioną małą dziewczynką, która ciągle potrzebuje uwagi i potwierdzenia ze strony świata zewnętrznego. Destrukcyjną furiatką, która rozwali całe miasto tylko dlatego, że ma na to ochotę. Toksyczną matką, która traktuje swojego mężczyznę jak synka, a nie kochanka. Części Ciebie, chowane latami, bo nieakceptowane przez społeczeństwo, będą musiały ujrzeć światło dzienne.

Będziesz zmuszona objąć swój brak zaufania do mężczyzn, nauczyć się patrzeć mężczyźnie prosto w oczy i nie bać się jego niezadowolenia, kiedy trzeba, powiedzieć mu: "Wal się!". Będziesz musiała ciągle łapać się na tym, że Twoje ciało, albo serce się zamyka. I uczyć się wciąż na nowo je otwierać. Będziesz zmuszona zostawić już wściekłość, zranienie i żal jaki czujesz do niego.

Nauczysz się zmiękczać serce, kompletnie ufać tak, by ów świadomy mężczyzna mógł zabrać Cię do miejsc, do których sama nigdy byś nie dotarła.

Dostaniesz się do tego miejsca dopiero, kiedy poznasz siebie. Poznasz, otworzysz i zaakceptujesz każdy aspekt siebie. Dotrzesz tam, gdy zburzysz mury wokół serca, wokół macicy, wokół joni i wokół wszystkich części Twojego ciała. Kiedy przebaczysz każdemu mężczyźnie, który kiedykolwiek Cię zranił. Kiedy przebaczysz sobie.

Są na to dwa sposoby. Albo sama pracujesz nad sobą. Otwierasz się, uwalniasz to, co jest do uwolnienia, uzdrawiasz się, stajesz się całością i wtedy spotykasz świadomego mężczyznę, który jest na takim samym poziomie jak Ty.
Albo – spotykasz mężczyznę, który jest na podobnym poziomie jak Ty teraz i robicie tę pracę razem. Ewoluujecie razem. On staje się coraz bardziej świadomy, Ty coraz bardziej stajesz się miłością.

Taka jest prawda. Zawsze przyciągasz i inspirujesz do otwarcia się w miłości mężczyznę, który jest dokładnie taki jak Ty w danej chwili. To znaczy, że on jest obecny i świadomy w takim samym stopniu jak to, ile Ty wypromieniowujesz miłości i ile energii życiowej przepuszczasz przez siebie.

Jeśli chcesz świadomego mężczyzny, sięgnij po niego! Ale nie oczekuj, że sam wpadnie Ci w objęcia. Tak nie ma. To przeciwko wszystkim prawom natury.
Odrób pracę domową – przejdź tę drogę z mężczyzną, który chce Cię spotkać w tym miejscu, w którym akurat jesteś, albo sama, jeśli nie masz partnera. I wtedy pojawi się mężczyzna, który odpowie na Twoje wezwanie. Wszystkie inne sposoby to bajki i pobożne życzenia.

— Sabrina Lynn
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl