Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

franciszka
4842 b883
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 24 2019

franciszka
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad

February 19 2019

franciszka
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło
— Colleen Hoover – "Hopeless"
franciszka
4187 d831
Reposted fromursa-major ursa-major viaPicki91 Picki91

February 18 2019

5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri
franciszka
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic
franciszka
To ciekawe, jak przy niektórych ludziach człowiek może się poczuć swobodnie, niemal jak w domu.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care

October 21 2018

franciszka
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena

September 23 2018

franciszka
3335 dd4c
Reposted fromsarazation sarazation viaCannonball Cannonball
franciszka
Your lips
My lips
Apocalypse
— Cigarettes After Sex

September 22 2018

franciszka
7471 70ef
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viazapominanie zapominanie

September 21 2018

franciszka
4406 fb6a
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
franciszka
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwagabunda wagabunda viaCannonball Cannonball
franciszka
8200 3831

July 20 2018

franciszka
Bądź. Wszystko inne boli. 
— Ochocki, Vithren, "Nietu", "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith vialekkaprzesada lekkaprzesada

April 11 2018

franciszka
Some people say home is where you come from. But I think it’s a place you need to find, like it’s scattered and you pick pieces of it up along the way.

April 02 2018

franciszka
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving viaAgnya Agnya

March 09 2018

franciszka
0858 d058 500
franciszka
0857 f576 500
franciszka
0854 4e2f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl