Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2017

franciszka
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.
On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.
Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
Reposted fromhowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo viahormeza hormeza

November 27 2017

franciszka
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

November 23 2017

franciszka
7627 e0be

November 06 2017

franciszka
4068 d445 500
Reposted fromcelofolia celofolia viabeliveinme beliveinme

October 23 2017

franciszka
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
franciszka
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
franciszka
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix

September 13 2017

franciszka
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viaaspazja aspazja

August 18 2017

franciszka
9913 547e
Reposted fromyouuung youuung viadancingintherain dancingintherain
franciszka

August 17 2017

franciszka
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka

August 12 2017

franciszka
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.

August 10 2017

franciszka
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena vianoirceur noirceur

August 09 2017

franciszka
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viarawwwr rawwwr

July 29 2017

franciszka
5712 728b
franciszka
5710 eb8c

July 11 2017

6239 73e6 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadotknij dotknij
franciszka
Bo inaczej życie na ziemi umrze. Bo życie umrze we mnie.
— Marion Zimmer Bradley
franciszka
7806 fb8a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl